ARAPLAR BOĞAZI (KARAMENDERES VADİSİ, ÇANAKKALE) VE CİVARININ HERPETOFAUNA VE AVİFAUNASI

/ 9 Mart 2019 / / yorumsuz
ARAPLAR BOĞAZI (KARAMENDERES VADİSİ, ÇANAKKALE) VE CİVARININ HERPETOFAUNA VE AVİFAUNASI

ÖZET

Bu çalışmada, Çanakkale, Ezine ilçesine bağlı Araplar Boğazı civarı herpetofauna ve avifauna açısından
araştırılmıştır. Araplar Boğazı; Çanakkale’de bulunan tali kuş göç yollarından biri olması sebebiyle çalışma alanı önem taşımaktadır. Bu alanda 2003-2016 yılları arasında yapılan tüm çalışmalardan elde edilen veriler değerlendirilmiş; beş amfibi, 24 sürüngen ve 147 kuş türü tespit edilmiştir. IUCN Kırmızı Listesi verilerine göre alanda rastlanan amfibi türleri DD ve LC kategorilerine dahildir. Sürüngen türlerinden ise; iki tür [Testudo graeca (Tosbağa), Malpolon insignitus (Çukurbaşlı Yılan)] VU; bir tür [Emys orbicularis (Benekli Kaplumbağa)] NT kategorisindendir. Diğer türler LC kategorisine dahildir. Avifaunadan ise; üç tür [Streptopelia turtur (Üveyik), Clanga clanga (Büyük Orman Kartalı), Aquila heliaca (Şah Kartal)] VU (Hassas), bir tür [Vanellus vanellus (Kızkuşu)] NT (Tehdide Yakın) kategorisinde olup, diğer türler ise LC (Düşük Tehdit) statüsünde değerlendirilmektedir. Söz konusu alanın biyoçeşitlilik açısından önemi ve korunması gerekliliği vurgulanmıştır.

ABSTRACT

In this study, herpetofauna and avifauna of the Araplar Gorge where is located in Ezine/Çanakkale, and its vicinity were examined. The Araplar Gorge is an important area because of its location as one of the secondary migration pathway of birds in Çanakkale. In the study area; all data were evaluated from the field studies and researches between 2003 and 2016; as a result five amphibian, 24 reptile and 147 bird species were identified. According to IUCN Red List; all of the observed amphibian specimens were in DD and LC. Two of the reptile specimens were listed as VU [Testudo graeca, Malpolon insignitus] and one specimen was listed as NT (Emys orbicularis). All other reptile specimens were listed as LC. In avifauna; three specimens were listed as VU (Streptopelia turtur, Clanga clanga, Aquila heliaca), one specimen was listed as NT (Vanellus vanellus) and all other bird species were listed as LC. The biodiversity importance and necessity of the protection of the area wereemphasized.

MAKALE

Yorum yaz