TÜRKİYE’NİN KİRAZKUŞLARI (PASSERIFORMES: EMBERIZIDAE)

/ 9 Mart 2019 / / yorumsuz
TÜRKİYE’NİN KİRAZKUŞLARI (PASSERIFORMES: EMBERIZIDAE)

ÖZET

Passeriformes takımı altında yer alan Emberizidae familyasının bazı üyeleri yeni taksonomik çalışmalarla farklı familyalara dâhil edilmiş ve sonuç olarak familya sadeleşerek tek bir cins içeren bir aile olmuştur. Emberizidae ailesinden ayrılan türler 2 yeni aile oluşturmuş ve toplamda 3 farklı aileye ayrılmıştır. Türkiye’de bulunan kirazkuşlarından ikisi de ayrılarak Calcariidae familyasında yer almıştır. Mevcut güncel veriler ışığında Türkiye’de kaydedilen ve Emberizidae familyasındaki tek cins olan Emberiza cinsinde bulunan 14 türün sistematiği, biyolojik ve ekolojik özellikleri ile dağılım bilgileri bu makale kapsamında değerlendirilmiştir.

ABSTRACT

According the recent taxonomic studies some members of Emberizidae family in Passeriformes ordo have been split into several families and, hence Emberizidae is simplified and became a family with one genus. The species separated from the Emberizidae family consisted 2 new families and in total they were spread into 3 families. Two of the buntings in Turkey were also separated and included in the Calcariidae family. In this article, the current available data on the 14 species of the Emberizidae family in Turkey have been assessed for their systematics, biological and ecological characteristics and distribution information.

MAKALE

Yorum yaz