ÇEVRE OKURYAZARLIĞI İLETİŞİM AĞI PROJESİ KÜRESEL OKURYAZARLIK AĞI MUTABAKAT METNİ İMZALANDI

/ 15 Ağustos 2020 / / yorumsuz
ÇEVRE OKURYAZARLIĞI İLETİŞİM AĞI PROJESİ KÜRESEL OKURYAZARLIK AĞI MUTABAKAT METNİ İMZALANDI

Derneğimiz Yuva Derneği’nin Kyoto Club (İtalya) ortaklığı ile yürüttüğü ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Çevre Okuryazarlığı İletişim Ağı Projesi” kapsamında kurulan “Küresel Okuryazarlık Ağı” na katıldı.

Küresel Okuryazarlık Ağı, doğa ile daha uyumlu yaşamanın yollarını araştıran ve uygulayan “küresel okuryazar” bireylerin artmasına katkıda bulunma vizyonuyla kuruluyor.

Küresel Okuryazarlık Ağı (KOZA) ile Türkiye’den ve Avrupa Birliği’nden STK’ların ve sivil girişimlerin çevre eğitimi alanında güçlerini birleştirmeleri, eğitsel ve kurumsal kapasitelerini geliştirmeleri ve çevre okuryazarlığının gelişimine birlikte eğitimler ve savunuculuk faaliyetleri düzenleyerek katkıda bulunmaları hedefleniyor.

Süresi üç yıl olan proje boyunca KOZA şemsiyesi altında kapasite geliştirme çalıştayları, Küresel Okuryazarlık Eğitmen Eğitimleri, Küresel Okuryazarlık Yaygınlaştırma Eğitimleri, çocuklar için çevre farkındalığını artıran animasyon üretimi ve çalışma ziyaretleri gibi faaliyetlere yer verilecek.

Proje kapsamındaki çalışmalar Derneğimiz bilim danışman Dr. Hakan Karaardıç ve Yüksek Lisans Öğr. Gülsen Altınbilek tarafından takip edilecektir.

Yorum yaz