Dünyada ve Türkiye’de Çevresel Sürdürülebilirlik Eğitimi: Örgün ve Yaygın Eğitim İçin Çözüm Arayışları Konferansı’na katılım sağladık

/ 16 Ekim 2023 / / yorumsuz
Dünyada ve Türkiye’de Çevresel Sürdürülebilirlik Eğitimi: Örgün ve Yaygın Eğitim İçin Çözüm Arayışları Konferansı’na katılım sağladık

2020 yılında, YUVA Derneği Kyoto Club (İtalya) ortaklığı ile Çevre Okuryazarlığı İletişim Ağı Projesini başlattı. Avrupa Birliği’nin finanse ettiği proje kapsamında Türkiye’den ve AB’den sivil toplum kuruluşlarının ve yerel yönetimlerin katılımıyla Küresel Okuryazarlık Ağını (KOZA) kuruldu. Derneğimiz KOZA Ağına 2020 yılında Çevre Eğitimi Koordinatörümüz Gülsen Altınbilek’in görevlendirilmesi ile katılım sağladı.

KOZA’nın kurulma amacı, Türkiye’den ve Avrupa Birliği’nden sivil toplum kuruluşlarının ve yerel yönetimlerin çevre eğitimi alanında işbirliğini güçlendirmek ve böylece doğa ve insan ilişkilerine eleştirel bakabilen, bu sorunların çözümüne yönelik fikirler geliştirebilen ve bu çerçevede sorumlu davranış ve anlayış sergileyebilen “küresel okuryazar” bireylerin artmasına katkıda bulunmaktır.

Çevre Okuryazarlığı İletişim Ağı Projesi, Avrupa Birliği Sivil Toplum Aracı ve Medya – Sivil Toplum Çerçevesinde Ağlar ve Platformlar Destekleme Programı kapsamında Yuva Derneği (Türkiye) ve Kyoto Club (İtalya) tarafından yürütülen bir projedir. Sivil Toplum Ağlar ve Platformlar Destekleme Programı, politika ve karar alma süreçlerine daha aktif bir demokratik katılımı, temel haklar ile diyalog kültürünü teşvik ederek aktif bir sivil toplumun gelişimine katkıda bulunmayı ve aktif vatandaşlığı ve sivil toplumu güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Yuva Derneği, Proje kapsamında, 15 Eylül 2023 tarihinde İstanbul’da STK’lara, eğitimcilere, yerel ve ulusal karar vericilere yönelik “Dünyada ve Türkiye’de Çevresel Sürdürülebilirlik Eğitimi: Örgün ve Yaygın Eğitim İçin Çözüm Arayışları” konulu bir konferans düzenledi.

Çevresel Sürdürülebilirlik Eğitimi gezegenimizi tehdit eden kritik ekolojik sorunlarla başa çıkmada hayati bir rol oynamaktadır. İklim krizinin etkilerine, biyoçeşitlilik kaybına ve çevresel bozulmaya tanık olduğumuz bu dönemde, bireyleri sürdürülebilir uygulamaları desteklemek için bilgi, beceri ve değerlerle donatmak giderek daha da önemli hale gelmektedir. Türkiye’de de bu amaç doğrultusunda çevresel sürdürülebilirlik için örgün ve yaygın eğitim ile serbest öğrenme alanlarının tamamını kapsayan etkili eğitim politikaları ve uygulamalarının hayata geçirilmesi önemlidir. Bu konferans ile çevresel sürdürülebilirlik eğitiminin Türkiye’de daha ileriye taşınması için birlikte yapılabilecekleri tartışmak için bir platform sunması sağlanmıştır.

İlgili Konferansa Derneğimizi temsilen üyelerimiz Çevre Eğitimi Koordinatörü Murat KATRANCI ve Çevre Eğitimi Komisyonu üyesi Mehtap ÇİÇEK katılım sağladı.

Proje çalışmalarına katılımları ve katkıları için üyelerimize teşekkür ederiz.

Yorum yaz