HAYVANLARI KORUMA KANUNUNUN ZOOLOJİK VE ETİK İLKELER BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

/ 31 Temmuz 2019 / / yorumsuz
HAYVANLARI KORUMA KANUNUNUN ZOOLOJİK VE ETİK İLKELER BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖZET

Bu çalışmada, Hayvanları Koruma Kanununun 33 maddesi zooloji ve etik biliminin ilkeleri çerçevesinde değerlendirilmiştir. Kanunda ön plana çıkan, hayvanların hem kısırlaştırılması hem de refah içinde yaşaması öngörüsünün çelişkili olduğu tespit edilmiştir. Kısırlaştırılan hayvanların refah içerisinde yaşayamayacakları bilimsel çalışmalar gösterilerek ispatlanmıştır. İl Hayvanları Koruma Kuruluna seçilen üyeler arasına liyakat, ehliyet ve etik ilkeler bakımından uzman zoologların da seçilmesinin gerekli olduğu kaydedilmiştir. Hayvanların sınırsızca çoğalma yeteneklerinin bulunmadığını ve kentsel yaşam içerisinde nüfuslarının sınırsızca artarak, insanların refah düzeyine zarar vermelerinin söz konusu olamayacağı sergilenmiştir. Bu bağlamda, kanunda ifade edilen kontrolsüz üremenin önüne geçilmesi tezinin sağlıklı olmadığı vurgulanmıştır. Kanunlar hazırlanırken gönüllü kuruluşların görüşlerinin de dikkate alınmasının gerekli olduğu ve uzman kişilerden oluşan kurullarda alınan ortak kararların birleştirilerek kanun olarak kabul edilmesinin daha geçerli ve güvenilir olacağı ifade edilmiştir.

ABSTRACT

In this study, 33 articles of the Law on Animal Protection, has been evaluated within the framework of the principles of zoology and ethics. It is determined that the prescience of animals both infertility and living in prosperity is contradictory. The infertility animals, not to be able to survive in the welfare have been demonstrated with shown scientific studies. It has been noted that among the members elected to the Council for the Protection of Animals in the provinces, expert zoologists should be selected in terms of merit, competence and ethical principles. It has been demonstrated that animals cannot have unlimited proliferation capabilities and people will not harm their welfare level because of that their populations in urban life will increase without limitation. In this context, it was emphasized that the thesis of preventing uncontrolled reproduction in the law was not healthy. It is stated that it is necessary to take into consideration the opinions of the voluntary organizations in preparing the laws and that the joint decisions taken in the committees composed of experts will be considered as a law to be more valid and reliable.

MAKALE

Etiketler

Yorum yaz