ORMAN YANGINLARI VE YABAN HAYATI

/ 21 Ocak 2020 / / yorumsuz
ORMAN YANGINLARI VE YABAN HAYATI

ÖZET

Ülkemiz coğrafi konumu itibari ile orman yangınları ile yakından ilişkili durumdadır. Yaban hayvanlarının en önemli yaşam alanları ormanlardır. Ormanlarda meydana gelen yangınların yaban hayatına doğrudan veya dolaylı olarak olumlu ya da olumsuz etkilerinin olması yangın rejimi bileşenleri olan yangın türü, şiddeti, sıklığı, mevsimi, büyüklüğüne ve yaban hayvanlarının yangına karşı verdiği tepki ile hayvanın türüne bağlıdır. Bu derleme çalışma orman yangınlarının yaban hayatı üzerindeki etkilerine dikkat çekmek için hazırlanmıştır.

 ABSTRACT

Our country is closely associated with forest fires because of its geographical location. Forests are the most important habitat for wild animals. Fires occurring in forests have direct or indirect positive and negative effects on wildlife. These effects depend on the regime of fire, severity, frequency, season, size and response of wild animals to fire, which are components of the fire regime. This compilation study was prepared to draw attention to the effects of wildfires on wildlife.

MAKALE

Etiketler

Yorum yaz