SALDA GÖLÜ KORUNAN ALANININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

/ 11 Ocak 2019 / / yorumsuz
SALDA GÖLÜ KORUNAN ALANININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

ÖZET

Alansal olarak gittikçe azalan doğal alanlarda ekolojik yapı ve biyolojik çeşitliliğin korunması öncelikli amaçlarımızdan biri olmalıdır. Biyolojik çeşitliliğin ve doğal kaynak değerlerinin korunması amacıyla pek çok girişim ve çaba olmasına karşın, bu alanlara yönelik çok sayıda tehdit ve kısıtlamalar da bulunmaktadır. Özellikle korunan alanlar içerisinde kurumsal yapılanmaktaki eksiklikler, alana olan kullanım talebi baskısı ve diğer bazı yönetim boşlukları en büyük tehditler olarak görülmektedir. Halbuki korunan alanlar insanlığın sadece bugünü için değil, gelecekte gereksinim duyacağı gıda, temiz hava ve yeterli su sağlamasında önemli bir işleve sahiptir. Korunan alanların yönetiminde öncelikle ülkelerin ulusal ve alanlara özgü yasaları ve yönetmelikleri etkili rol oynar. Biyolojik çeşitlilik ve doğal kaynak değerlerinin korunması, yönetimi ve sürdürülebilir kullanımında ülkeler tarafından imzalanarak kabul edilen uluslararası sözleşmeler de etkili olmaktadır. Bu makalede Salda Gölü’nde ekonomik, yasal ve yöreye özel belirleyicilerin ekolojik açıdan uyum ve çelişkileri incelenerek, Salda Gölü gibi doğal alanlarımızın uzun dönemli gelişme planlarında sürdürülebilirlik anlayışının öne çıkacağı yönetimin nasıl olması gerektiği irdelenmiştir.

ABSTRACT

Despite many attempts and efforts in order to preserve biodiversity and natural resource values, the protected areas are subject to many threats and restrictions. Especially the deficiencies in institutional structuring within the protected areas, the utilization demand stress and some other administrative gaps are considered as the biggest threats. Whereas, protected areas, not only today but also in the future poses an important function in providing food, fresh air and sufficient water that humanity needs. In the management of protected areas, the national and field-specific laws and regulations of the countries play an effective role. International conventions adopted by the countries for protection, management and sustainable use of biological diversity and natural resource values are also effective. In this article, the ecological adaptation and contradictions of economic, legal and region-specific determinants in Salda Lake are examined and how the administration, in which sustainability approach is prioritized in long term development plans of our natural areas like Salda Lake should be, is discussed.

Yorum yaz