ÜLKEMİZDEKİ KINALI KEKLİK POPÜLASYONLARININ BİYOLOJİK VE EKOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ

/ 11 Ocak 2019 / / yorumsuz
ÜLKEMİZDEKİ KINALI KEKLİK POPÜLASYONLARININ BİYOLOJİK VE EKOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖZET

Kınalı keklik halkımız tarafından en fazla sevilen hayvan türlerimizden birisidir. Ülkemizde Kınalı keklik ve insan arasında kültürel ve duygusal bir bağ oluşmuş, evlerde beslenen kekliklerin ötüşlerini dinlemek vazgeçilmez bir gelenek ve tutku şekline dönüşmüş, keklik halk ezgilerine de konu olmuştur. Son zamanlarda yaşanan hızlı endüstriyel gelişim, tarımın mekanizasyonu ve hızlı nüfus artışı ekosistemlerin doğal dengesi ve sürdürülebilir yönetimi için gerçek anlamda birer tehlike halini almış, yabanıl alanların tarım arazisine dönüştürülmesi, tarım ilaç ve gübrelerinin aşırı kullanımı ve kaçak avcılık yaban hayatı habitatlarını son derece olumsuz etkilemiştir. Ülkemizdeki Kınalı keklik popülasyonları da bu olumsuz gelişmelerden nasibini almıştır. Avcı dernekleri, köylü mihmandarlar ve konu ile ilgili uzman kişi ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde keklik popülasyonlarının değerlendirilmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar ülke genelinde keklik miktarında bir azalma olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, Kınalı kekliğin hem doğada hem de halk kültürümüzde yaşatılması amacıyla Kınalı kekliğin biyolojisi, ekolojisi, popülasyonlarının değerlendirilmesi ve popülasyonları tehdit eden faktörlerle ilgili literatürde yer alan bilimsel makaleler incelenmiş ve bu makalede değerlendirilmiştir.

ABSTRACT

Chukar partridge is one of the most beloved animal species by our people. In our country, a cultural and emotional bond has been formed between Chukar partridge and men, listening to the calls of the home-raised partridges became a indispensable passion and tradition, the partridge became the most favorite theme for the folk songs as well. Recently, however, the rapidly developing industry, agricultural mechanization, and rapid population growth became real threats to the natural balance of ecosystems and to their sustainable management and, thus, transformation of wilderness areas into agricultural land, excessive use of pesticides and fertilizers in agriculture, and unregulated excessive hunting had a negative impact on wildlife habitats. The Chukar partridge populations in our country has also been influenced by these negative impacts. The work conducted to assess partridge populations in cooperation by hunter’s associations, village guides, expert people and institutions shows that there is a country-wide decrease in partridge populations. In order to sustain chukar partridge in our folk culture as well as in the nature, the scientific articles concerning the biology, ecology, assesment of populations and the population limiting factors has been viewed and discussed in this article.

Yorum yaz