SÜRDÜRÜLEBİLİR MOBİLİTE İNİSİYATİFİ VE ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİNİN DÜZENLEDİĞİ TOPLANTIYA KATILIM SAĞLADIK

/ 26 Şubat 2022 / / yorumsuz
SÜRDÜRÜLEBİLİR MOBİLİTE İNİSİYATİFİ VE ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİNİN DÜZENLEDİĞİ TOPLANTIYA KATILIM SAĞLADIK

Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi (SMI) ve Özyeğin Üniversitesi olarak kentleşme ve ulaşımın çevresel, ekonomik ve sosyal etkilerine dijitalleşme yoluyla çözüm bulmak amacıyla 24 Şubat 2022 tarihinde düzenlediği tanıtım toplantısına Derneğimizi temsilen İstanbul Gençlik Komisyonu Temsilcimiz Perihan Turhan katılım sağladı. Toplantıyla ilgili Perihan Turhan’ın açıklamaları söyle:

Ulaşım sistemlerinin yeni düzene daha iyi entegrasyonuna katkı sağlamak ve inovatif çözümler geliştirmek amacıyla yola çıkan Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi (SMİ),  mega kentlerdeki trafik yoğunluğu, kentleşme, enerji tüketimi, hava kalitesindeki düşüş gibi konulara çözüm bulmak amacıyla farklı disiplinlerin bir araya gelerek yeni bir yaklaşım ile; iş dünyası, girişimciler, sivil toplum ve akademisyenlerle birlikte dijital çözümler aramak, kentleşme ve ulaşımın çevresel, ekonomik ve sosyal etkilerine dijitalleşme ekseninde çözüm bulmak için ve Renault Group desteğiyle hayata geçen Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi ile Özyeğin Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Bu önemli güne Doğa ve Sürdürebilirlik Derneği olarak tanık olduk.

SMI kurucusu ve Renault Group Türkiye Sözcüsü Hakan Doğu  “2050’de kent nüfusu 2,5 milyar kişi artacak. Mobilite, kentleşmenin en önemli konularından biri. Kentleşmenin artmasıyla yaşam kalitesini arttırmak için sürdürülebilir, akıllı ve yenilikçi bir ulaşım planlama yaklaşımına ihtiyaç duyuyoruz. Buna ancak ortak akılla çözümler getirebilir ve geleceğin mobilitesini tasarlayabiliriz. Bu nedenle, geleceğin ulaşım çözümlerini tasarlayacak bir bağımsız düşünce kuruluşu olarak yola çıktık” dedi.

AB Türkiye Delegasyonu Ulaştırma Sektörü Yöneticisi Dr. Göktuğ Kaya ve akıllı şehir planlamacılığı alanından dünyanın önde gelen mimarlarından Sotiris Tsoulos konuşmacı olarak yer aldı. Sotiris Tsoulos : “Kentsel Hareketlilik, Esneklik ve Sürdürülebilirlik ulaşım ve ulaştırma ile ilgili büyük politika kavramlarından daha da fazlasıdır, zira günlük yaşamımıza doğrudan etkileri vardır. Kentsel hareketlilik eşittir zaman, esneklik eşittir seçenekler ve sürdürülebilirlik eşittir sağlık. İşte kentlerde ve kamusal alanlarda mimarlığın odaklanması gereken yer burasıdır”  açıklamalarında bulundu.

Toplantıda bu çalışmada yer almak isteyen STK’lar ve diğer kurumlara bundan sonraki süreçte çalışma grupları kurulacağı belirtildi. Çevre etkisi çalışma grubu, ekonomik etki çalışma grubu, startup ekosistem etkisi çalışma grubu, paydaş yönetim etkisi çalışma grubu ve  projeler çalışma grubu.

 

Yorum yaz