TERIAS, İstilacı Yabancı Türler Tehdidi: Teoriden Pratiğe başlıklı uluslararası konferansa katılım sağladık

/ 23 Eylül 2022 / / yorumsuz
TERIAS, İstilacı Yabancı Türler Tehdidi: Teoriden Pratiğe başlıklı uluslararası konferansa katılım sağladık

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 19-21 Eylül 2022 tarihleri ​​arasında Ankara’ da düzenlenen “İstilacı Yabancı Türler Tehdidi: Teoriden Pratiğe” başlıklı uluslararası konferansa Derneğimizi temsilen Bilim Danışmanımız Dr. Öğretim Üyesi Leyla Özkan katılım sağladı.

Özellikle son yıllarda çok daha hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleşen ticaret, teknolojinin ve üretim tekniklerinin gelişmesi ve iklim değişikliğinin etkileri sonucu tüm dünyada önemli bir sorun haline gelen İstilacı Yabancı Türler (İYT) coğrafik olarak eşsiz ve kırılgan bir konumda bulunan Türkiye için de dikkate alınması gereken önemli konulardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple ülkemizde İYT’lerin varlığı, tespiti, risk değerlendirmesi ve ekosistem üzerindeki etkilerine yönelik son yıllarda çok sayıda araştırmalar yapılmakta ve bununla ilgili toplantılar düzenlenmektedir. Ancak bu tip küresel sorunlar ile mücadele uluslararası işbirlikleri ile ulusal hukuksal altyapıların oluşturulması ile mümkün olmaktadır. Avrupa Birliği karasal ve sucul ortamlardaki istilacı yabancı türler ile mücadele için 1143/2014 tüzüğünü yayınlamış aday ve üye ülkelerin bu tüzüğe uyumu için gerekli çalışmaların yapılmasını istemiştir. Avrupa Birliğine aday ülke olarak ilgili regülasyona uyum için mevzuat, kapasite artışı, eylem planları ve hedef türler üzerinde uygulamaları içeren AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı tarafından yürütülen (IPA) II “Türkiye’de Karasal Ortamda ve İç Sularda İstilacı Yabancı Türlerin Tehditlerinin Değerlendirilmesi (TERIAS)” isimli proje Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülmekte olup, Dernek üyelerimiz ve bilim danışmanlarımızca faaliyetlerine katılım sağlanmaktadır.

Ayrıntı bilgi için:  https://www.iasconference.org

 

Yorum yaz