“Ankara Çocuklarının Güvenli Gıdaya Erişimi Çalıştayı” na katılım sağladık

/ 20 Ekim 2022 / / yorumsuz
“Ankara Çocuklarının Güvenli Gıdaya Erişimi Çalıştayı” na katılım sağladık

17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü’nde düzenlenen “Ankara Çocuklarının Güvenli Gıdaya Erişimi Çalıştayı”na Dernek üyemiz Ayşenur AKGÜN katılım sağlamıştır. Kendisinin çalıştay notları aşağıda yer almaktadır.

Çalıştay, Ankara Kent Konseyi Kırsal Kalkınma Çalışma Grubu Sözcüsü Kenan BAYDAR’ın açılış konuşması ile başlamıştır. Kalkınma Atölyesi Genel Sekreteri Ertan KARABIYIK ise gündem konuşması yapmıştır. Karabıyık; yoksulluğun temel nedenlerinden birini eşitsizlik, kaynakların eşit dağıtılmaması olarak ifade etmiştir. Aynı zamanda bu çalıştayın yoksullukla mücadelede önemli olduğunu, yeni istihdam alanlarının yaratılabileceği görüşünde bulunmuştur. Karabıyık; pamuk hasadında çalışan çocuklar ile yaptıkları bir araştırmaya atıf yaparak beslenme biçimlerinden dolayı bodur çocukların varlığından bahsetmiştir. GEF-SGP Türkiye Koordinatörü Gökmen ARGUN, “Gıdaya erişmek yetmiyor sağlıklı gıdaya erişmek gibi bir problemimiz var” diyerek önemli bir noktaya dikkat çekmiştir. Çalıştaya gıda mühendisi Dr.Bülent ŞIK önemli katkılar sunmuştur. ŞIK, iklim krizi, toksik madde kirliliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve hava kirliliği gibi konulara atıfta bulunmuştur. Önümüzde gıda kayıplarının ve hatta gıdaların besin analizinde kayıpların meydana geleceğinden söz etmiştir. Şık, agroekolojik tarımın ulusal politikaya dönüştürülmesi gerektiğini düşünmektedir. DSÖ’nün yaptığı bir çalışmayı baz alarak paylaştığı istatistik verilerine baktığımızda ise iklim değişikliği kaynaklı hasta olan insanların 100’ünden 88’inin 5 yaş altı çocuklar olduğu öğrenilmiştir. Şık, iklim krizinden çocukların daha çok etkileneceklerinin, onların hassas bir grup olduğunun altını çizmiştir.

Çalıştaya katılan Gıda Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Berat İNCİ, gıda bankacılığı ve sosyal marketlerden bahsetmiştir. Devamında İlkyerleşim Mahallesi Muhtarı, Kayalar Mahallesi Muhtarı, Anadolu Mahallesi Muhtarı, Roman Hakları Derneği Başkanı ve Kocaeli Ekmek ve Gül Derneği üyesi ile bir panel gerçekleştirilmiştir. Muhtarlar mahallelerinde yoksulluk ile mücadele eden ailelere, kişilere ne tür hizmetler sunduklarını anlatmışlardır. Ayrıca çocukların sağlıklı gıdaya erişimleri için sağladıkları bir hizmet olup olmadığı sorusu yöneltilmiştir. Ekmek ve Gül Derneği kadınların talebi ile okullarda sağlıklı bir öğün ücretsiz yemek verilmesi konusunda yürüttükleri kampanyalarından bahsetmiştir. Derneğin paylaştığı istatistiğe göre 4 çocuktan 1’i okulda hiçbir şey yemeyerek sadece okul tuvaletinden su içerek günü geçirmektedir. Roman Hakları Dernek Başkanı Hayal Ev Projesi’nden bahsederken çocukların sırf yemek için Hayal Ev’e gelebildiklerinden bahsetmiştir. Panel sonrası konuşma yapan Prof. Dr. İlhan TEKELİ, insan onuruna yakışan çözümü insanlara bir şeyler dağıtarak, sosyal yardımlar sağlayarak değil onların kendi sorunlarını çözecek mekanizmaların yaratılmasını sağlamak olarak açıklamıştır. Tüm bu konuşmalar sonrasında çalışma grupları oluşturulmuştur.

Dernek üyemiz Ayşenur AKGÜN, SGP Türkiye Koordinatörü Gökmen ARGUN’un moderatörlüğünü yaptığı “Yoksullukla Mücadelede Kentsel Gıda Ağları” çalışma grubuna dahil olmuş ve bu konuda çözüm önerilerini dile getirmiştir.

 

Yorum yaz