TERIAS PROJESİ KAPSAMINDA İZMİR’DE DÜZENLENEN İSTİLACI YABANCI TÜRLERİN BİYOÇEŞİTLİLİĞE, SOSYOEKONOMİYE VE HALK SAĞLIĞINA ETKİLERİ ÇALIŞTAYINA KATILIM SAĞLADIK

/ 25 Ocak 2022 / / yorumsuz
TERIAS PROJESİ KAPSAMINDA İZMİR’DE DÜZENLENEN İSTİLACI YABANCI TÜRLERİN BİYOÇEŞİTLİLİĞE, SOSYOEKONOMİYE VE HALK SAĞLIĞINA ETKİLERİ ÇALIŞTAYINA KATILIM SAĞLADIK

Türkiye ve AB arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım programı (IPA II) çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Türkiye’deki Karasal Ortamlarda ve İç Sularda İstilacı Yabancı Türlerin Oluşturduğu Tehditlerin Değerlendirilmesi (TERIAS)” projesi kapsamında, 17-18 Ocak 2022 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenen “İstilacı Yabancı Türlerin Biyoçeşitliliğe, Sosyo-ekonomiye ve Halk Sağlığına Etkileri” eğitime derneğimizi temsilen üyelerimizden Biyolog Hasan KARAKAYA katılım sağlamış olup, açıklamaları aşağıda yer almaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki ilgili Genel Müdürlükler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Bölge Müdürlükleri yetkilileri, paydaş ve ilgili Bakanlık yetkilileri, akademisyenler, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve proje uzmanları dâhil olmak üzere yaklaşık 80 kişilik bir grupla eğitime katıldık.

Eğitim kapsamında, Türkiye ile birlikte İngiltere ve Litvanya’dan yerli ve yabancı konuk konuşmacılar, istilacı yabancı türlerin biyoçeşitlilik, sosyo-ekonomi ve halk sağlığı üzerindeki etkilerini ele alındı. Proje kapsamında yapılan araştırmalar ışığında ele alınan bazı İYT’lerin ciddi ekonomik kayıplara yol açtığı yargısına ulaşıldığı görüldü. Aynı zamanda bazı İYT’lerinde birçok hastalığa vektörlük yaptığı birçok bilimsel çalışmada tespit edilmiştir. Bu doğrultuda bakıldığında Halk Sağlığı açısından oldukça ehemmiyetli bir husus olduğu ortaya çıkmıştır.

Bunun yanı sıra, İYT kapsamında etkilerin risklerinin değerlendirmesi, İYT ile mücadele önlemlerinin belirlenmesi kapsamında etkilerin rolü, risklerinin ve öncelik değerlendirmesi konulu bir panel düzenlendi. Panel katılımcıları konuyla ilgili görüşlerini bilimsel verilere dayanarak açıklamışlardır.

Yorum yaz